චීන ජංගම

අපි 1999 සිට පිළිවෙලින් හෙබෙයි, ගන්සු, ගුවැන්ඩොං, අභ්‍යන්තර මොංගෝලියාව සහ හුබෙයි යන ප්‍රදේශවල සේවාවන් සැපයුවෙමු. 4 ජී වයස් පැමිණීමත් සමඟම, චයිනා මොබයිල් නව පරම්පරාවේ ප්‍රතිරූපය ඉස්මතු කිරීමට ආයාචනා කළේය,

ශක්තිමත් තාක්‍ෂණය සහිත සන්නිවේදන මුක්කු නවෝත්පාදනයන්හි මූලිකත්වය ගත් බව හැඟේ. මේ සඳහා අපි පරිසරය, මුක්කු, විදුලි පහන් සහ උපකරණ එකට සම්බන්ධ කළෙමු. චයිනා මොබයිල් හි මූර්තිමත් පණිවුඩය සහ ප්‍රතිරූපය අපගේ මුක්කු මඟින් වඩාත් හොඳින් ඉදිරිපත් කරන බව සටහන් වේ.

 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project
 • project